půjčky na družstevní byt

Financování koupě družstevních bytů a bytů určených k privatizaci 775 11 22 33

nebankovní hypotéka na družstení byt

Tato nebankovní hypotéka je určena k odkupu družstevního bytu. U klasické hypotéky je potřeba jiná nemovitost jako zástava protože na odkupovaný byt nelze při převodu dočasně vložit zástavní právo. Právě pro tento případ vám můžeme nabídnout naší nebankovní hypotéku na družstevní byt.

Tuto nebankovní hypotéku poskytujeme až do 90% tržního odhadu nemovitosti.

Velkou výhodou úvěru na družstevní byt je že u nás nepotřebujeme další nemovitost do zástavy
proto můžete čerpat úvěr již  při podpisu smluvní dokumentace.

Družstevní byt se často zdá být lákavou koupí – pořizovací cena bývá až o 20 % nižší než u bytové jednotky ve vlastnictví. Pokud jste však již někdy koupi bytu v družstevním vlastnictví řešili, zjistili jste, že to není jen tak. Abychom byli přesnější, zde se nejedná o koupi jako takovou, ale o převod práv a povinností a získání podílů v bytovém družstvu.
Vlastníkem bytu, resp. vlastníkem domu, v němž je byt umístěn, je bytové družstvo, přičemž členové tohoto družstva mají na základě stanov právo nájmu k některému z bytů. Družstevní bydlení tak zahrnuje prvky bydlení jak vlastnického, tak i nájemního. Nájemné je družstvem obvykle stanovováno jako souhrn paušálních a zálohových úhrad za služby spojené s užíváním bytu, tj. vodné, stočné, dodávka tepla, správa domu, fond oprav apod.

Jsou tedy tři základní možnosti, jak získat nebankovní hypotéku na družstevní byt, pokud tedy pomineme možnost, že máte celou jeho cenu k dispozici:


1. nebankovní hypotéka na družstevní byt se zástavou jiné nemovitosti
2. nebankovní hypotéka na družstevní byt s pozdějším převodem do vlastnictví (je-li v blízké době plánován převod kupovaného bytu do osobního vlastnictví)
3. nebankovní hypotéka na družstevní byt bez možnosti jiné zástavy a převodu do osobního vlastnictví
Se zástavou jiné nemovitosti

Na co si dát před koupí pozor
Dnes už tedy není úplný problém, koupit na nebankovní hypotéku družstevní byt – resp. členská práva k družstevnímu bytu. Je však několik věcí, kterým byste měli věnovat pozornost a mít úplnou jistotu.
Je třeba znát členy družstva a způsob jeho fungování. Pokud v družstvu není vůle k převodu do osobního vlastnictví, nic nezmůžete ani vy ani původní „majitel“ bytu. Obzvlášť ostražití buďte, pokud je dům již splacen a přesto není převeden do osobního vlastnictví – bude k tomu důvod, např. právě nesouhlas družstva.
Souhlas družstva potřebuje člen dokonce i pro případ, že byt pronajímá. Ve skutečnosti jej totiž pronajímá družstvo, člen družstva může byt pouze přenechat do podnájmu. Souhlas vlastníka přímo ukládá zákon a pokud tento souhlas chybí, podnájemní smlouva je neplatná. Myslete dopředu, možná jednou budete chtít byt sami pronajmout. Podmínky a postup při udělení souhlasu k podnájmu obvykle upravují stanovy družstva. Pokud byt pronajmete bez souhlasu, je to závažné porušení práv a povinností, kvůli kterému může být člen dokonce vyloučen z družstva.
Důležité také je si uvědomit, že se nejedná pouze převod práv, ale také povinností člena družstva. Nabyvatel tedy vstupuje do práv, ale i povinností člena družstva. Zájemce o družstevní byt by se tak měl zajímat též o případné nesplacené závazky stávajícího družstevníka vůči družstvu a o závazky, které mohou následně vzniknout například na základě plánu oprav domu,“.


Zajímejte se také o výši plateb za služby a příspěvku do fondu oprav, aktuální stav fondu oprav, závazky družstva, provedené opravy a úpravy, aktuální výše fondu oprav, plánované úvěry. Družstvo je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, do dokumentů souvisejících s hospodařením družstva je tedy možné nahlédnout i ve sbírce listin dostupné na internetu.